Công ty Cổ phần Tài chính Viicy tuyển dụng nhân sự làm thẩm định giá

BUTTON_POST_REPLY
sakura_hn23
Bài viếtCOLON 3
Ngày tham giaCOLON Thứ 6 Tháng 7 06, 2018 9:11 am

Công ty Cổ phần Tài chính Viicy tuyển dụng nhân sự làm thẩm định giá

Gửi bài gửi bởi sakura_hn23 » Thứ 4 Tháng 7 11, 2018 2:27 am

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIICY VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 168 /TB - VIICY

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Công ty Cổ phần Tài chính Viicy Việt Nam là thành viên của Hội Thẩm định giá
Việt Nam; Công ty là một đơn vị có bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá, bán đấu giá tài sản, thiết kế mỹ thuật đa phương tiện.
Do yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ câu nhân sự, trong đó Chủ tịch HĐQT
kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã nghỉ hưu theo chế độ nên Công ty cần tuyển dụng lao
động vào làm việc ổn định lâu dài tại doanh nghiệp:
1. Đối tượng Tuyển dụng:
1.1 Đối tượng quản lý điều hành: 01 người
1.2 Đối tượng làm nghiệp vụ chuyên môn thẩm định giá: 02 người
2. Điều kiện tuyển dụng:
2.1 Đối tượng quản lý điều hành:
- Là người đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá; có năng lực
điều hành công tác nhóm, có kỹ năng giao tiếp tốt để có thể lãnh đạo và điều hành được
doanh nghiệp trong tương lai, được giao trọng trách từ cấp lãnh đạo phòng đến chức vụ
quản lý cao nhất.
- Tham gia với tư cách cổ đông bằng hình thức đóng góp cổ phần hoặc mua lai cổ
phần đã đóng góp của các cổ đông tỷ lệ ít nhất bằng 10% vốn Điều lệ.
1.2 Đối tượng làm nghiệp vụ chuyên môn thẩm định giá:
- Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành thẩm định giá
- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan
- Có tính kiên trì, cẩn trọng trong việc thu thập và xử lý thông tin về thẩm định giá
- Làm việc độc lập, có khả năng ra quyết định để xử lý tình huống cụ thể
- Dám làm, dám chịu trách nhiệm
- Chịu được áp lực công việc, có thể làm ngoài giờ, đi công tác xa
- Hình thức khá
- Tham gia với tư cách cổ đông bằng hình thức đóng góp cổ phần hoặc mua lai cổ
phần đã đóng góp của các cổ đông tỷ lệ ít nhất bằng 5% vốn Điều lệ.
3. Quyền lợi được hưởng:
- Là cổ đông được quyền tham gia quyền biểu quyết mọi vấn đề của doanh nghiệp
- Hưởng lương theo chất lượng và hiệu quả công việc
- Các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động

4. Hồ sơ tuyển dụng gồm:
1- Đơn xin vào làm việc;
1- Sơ yếu lý lịch ( có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị của người đang làm việc tại đơn vị hoặc Uỷ ban nhân dân phường , xã nơi cư trú );
1- Các bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ liên quan.
1- 03 ảnh 04 x 6 ( chụp trong thời gian 06 tháng )
Tham khảo thông tin doanh nghiệp qua trang thông tin www. viicy.com
Mọi chi tiết liên hệ máy 0888.123.126

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Hùng

BUTTON_POST_REPLY