tính tiền thuê đất hàng năm

BUTTON_POST_REPLY
Administrator
Site Admin
Bài viếtCOLON 26
Ngày tham giaCOLON Thứ 3 Tháng 7 03, 2018 9:41 am

tính tiền thuê đất hàng năm

Gửi bài gửi bởi Administrator » Thứ 5 Tháng 10 04, 2018 4:08 am

Kính gởi Hội thẩm định giá Việt Nam.
Em đọc được văn bản pháp luật Thông tư 59/2018/TT-BTC ngày 16/07/018 về hướng dẫn một số vấn đề trong thoái vốn Nhà nước.
Em có tìm hiểu và thấy thông tư này có hướng dẫn về tính tiền thuê đất hàng năm.
Tại khoản điều 1: Sửa đổi, bổ sung Điều 3 có mục ghi rằng: b) Xác định giá trị đối với một số tài sản tại doanh nghiệp:
- Đối với giá trị quyền sử dụng đất thuê (trả tiền hàng năm) phải căn cứ vào hợp đồng thuê đất trực tiếp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc
quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép doanh nghiệp thuê đất trả tiền hàng năm, thời hạn thuê đất, tiền thuê đất và các yếu tố khác (nếu có). Chênh lệch (nếu có) giữa tiền thuê đất của thời hạn thuê đất còn lại trong hợp đồng hoặc quyết định cho thuê đất tính theo giá đất tại thời điểm có hợp đồng hoặc quyết định cho thuê đất với tiền thuê đất của thời hạn thuê đất còn lại tính theo giá đất tại thời điểm xác định giá chuyển nhượng được tính bổ sung khi xác định giá khởi điểm.

Em muốn hỏi chênh lệch ở đây có được xem là lợi thế quyền thuê đất hàng năm không ạ? Và chênh lệch này là chênh lệch = tiền thuê đất thị trường hiện
tại x thời hạn thuê đất còn lại trừ tiền thuê đất trên hợp đồng nhân thời hạn còn lại Hay là chênh lệch này tính như sau: Tổng các (chênh lệch tiền thuê đất thực tế - tiền thuê đất trên hợp đồng hàng năm chiết khấu về hiện tại) cho đến hết thời hạn thuê đất còn lại.

Mong Hội giải đáp thắc mắc giúp em.
Em cám ơn Hội.

Administrator
Site Admin
Bài viếtCOLON 26
Ngày tham giaCOLON Thứ 3 Tháng 7 03, 2018 9:41 am

Re: tính tiền thuê đất hàng năm

Gửi bài gửi bởi Administrator » Thứ 5 Tháng 10 04, 2018 4:09 am

Hội Thẩm định giá Việt Nam đã nhận được câu hỏi của bạn gửi Hội, đề nghị Hội giải đáp giúp vướng mắc trong việc tính “chênh lệch (nếu có) giữa tiền thuê đất của thời hạn thuê đất còn lại trong hợp đồng hoặc quyết định cho thuê đất theo giá đất tại thời điểm có hợp đồng hoặc quyết định cho thuê đất với tiền thuê đất của thời hạn còn lại tính theo giá đất tại thời điểm xác định giá chuyển nhượng được tính bổ xung khi xác định giá khởi điểm…” quy định tại Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính.
Sau khi tham vấn Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính, Hội Thẩm định giá Việt Nam cung cấp thông tin về vấn đề bạn hỏi để bạn tham khảo như sau:
- “Chênh lệch” nêu trên (nếu có), pháp luật không quy định đó là “lợi thế quyền thuê đất hàng năm”, thì trong các văn bản thẩm định giá của ta không nên dùng cụm từ này và cũng không nên “xem nó là lợi thế quyền thuê đất hàng năm (quan điểm của các nhà làm chính sách là đã xác định giá theo thị trường thì không có lợi thế đó nữa”.
- Cách tính bổ sung khoản “chênh lệch” nêu trên (nếu có bằng cách)
Hình ảnh

Khoản chênh lệch này được cộng thêm (+) vào giá trị thực tế phần vốn về đất để xác định giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn.

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

BUTTON_POST_REPLY