QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ bóng đá

BUTTON_POST_REPLY
Administrator
Site Admin
Bài viếtCOLON 26
Ngày tham giaCOLON Thứ 3 Tháng 7 03, 2018 9:41 am

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ bóng đá

Gửi bài gửi bởi Administrator » Thứ 5 Tháng 10 31, 2019 3:38 am

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ bóng đá
thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVAFC)
----------------------
CHỦ TỊCH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
- Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 158/2019/QĐ-HTĐGVN ngày 16/9/2019 về việc thành lập Câu lạc bộ bóng đá nam thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam.
- Theo đề nghị của các thành viên sáng lập và của Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ bóng đá nam thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam với những nội dung cụ thể như sau:
I. Những quy định chung:
1. Tên gọi: Câu lạc bộ bóng đá Hội Thẩm định giá Việt Nam (viết tắt là VVAFC).
2. Mục đích hoạt động
- Tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các thành viên, phát triển lan tỏa thành phong trào rèn luyện thân thể trong ngành nghề thẩm định giá, góp phần tăng cường sức khỏe để học tập và công tác tốt.
- Góp phần vào việc tăng cường tình đoàn kết, gắn bó của các hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam và các ban tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Góp phần quảng bá hình ảnh của Hội Thẩm định giá Việt Nam nói chung và các hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam nói riêng.
3. Nguyên tắc hoạt động
- Tự nguyện, tự giác
- Dân chủ, bình đẳng, không vụ lợi.
- Tuân thủ các quy định của Nhà nước, của Hội Thẩm định giá Việt Nam về lĩnh vực hoạt động.
II. Nội dung, phương thức hoạt động
1. Tổ chức luyện tập và sinh hoạt định kỳ: 1 tuần/lần vào thời gian thích hợp trong ngày, trong tuần do Đội trưởng Đội bóng đá của Câu lạc bộ bàn cụ thể với các thành viên để quyết định.
2. Tổ chức và tham gia các hoạt động giao lưu đá bóng với các đối tác (tổ chức đá giao hữu do VVAFC tổ chức hoặc do đơn vị đối tác tổ chức mà VVAFC được mời tham gia).
Đội trưởng Đội bóng đá của VVAFC chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, cụ thể cho từng hoạt động giao lưu thống nhất trong Đội và thống nhất với đối tác, nhà tài trợ, báo cáo Chủ tịch VVAFC và tổ chức thực hiện sau khi được Chủ tịch phê duyệt.
3. Tổ chức giải thi đấu nội bộ thường niên dưới hình ảnh của Hội Thẩm định giá Việt Nam với sự tham gia của các đội bóng thuộc các doanh nghiệp thẩm định giá là hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam trong cả nước, tiến tới mở rộng giải thi đấu giữa các đội bóng hội viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam và các đội bóng của các doanh nghiệp thẩm định giá chưa phải là hội viên (khi có điều kiện).
- Đội trưởng Đội bóng đá của VVAFC chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể cho từng giải thi đấu, thống nhất trong đội, nhà tài trợ, báo cáo lãnh đạo VVAFC phê duyệt.
- Nếu kế hoạch được phê duyệt, lãnh đạo VVAFC có trách nhiệm thông báo, phát động sự hưởng ứng của các đội bóng đá của các doanh nghiệp thẩm định giá nói chung và các doanh nghiệp hội viên nói riêng. Đội trưởng Đội bóng đá VVAFC có trách nhiệm tổng hợp cùng Ban Tổ chức giải tổ chức thực hiện.
III. Thành viên
1. Tư cách thành viên:
- Các thanh niên (nam giới) đang hoạt động tại các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện về sức khỏe để đá bóng đều đủ tư cách đăng ký tham gia là thành viên.
- Những người tham gia phải có niềm đam mê, yêu thích bóng đá và có điều kiện tham gia tích cực, thường xuyên theo kế hoạch hoạt động của VVAFC.
- Cầu thủ nòng cốt của Đội bóng đá phải thường xuyên duy trì khoảng 15-20 cầu thủ.
- Trang phục truyền thống của các cầu thủ đội bóng: áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ; Trang phục thay thế: áo trắng, quần trắng, tất trắng.

2. Quyền và nghĩa vụ của thành viên
- Quyền lợi:
+ Được tham gia tất cả các hoạt động của VVAFC
+ Được lựa chọn tham gia các giải đấu dưới hình ảnh của Hội Thẩm định giá Việt Nam.
+ Được tham gia ý kiến và các đóng góp của mình để phát triển VVAFC
+ Được hưởng đầy đủ và bình đẳng các chế độ do Đội bóng và VVAFC quy định.
+ Được tự nguyện rút lui tư cách thành viên khi không còn nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt trong VVAFC.
- Nghĩa vụ:
+ Chấp hành đầy đủ các quy định cũng như sự phân công của Đội trưởng và của VVAFC.
+ Tham gia sinh hoạt và đóng lệ phí thành viên đầy đủ, đúng thời hạn.
• Lệ phí xây dựng Quỹ: 200.000 đồng/tháng một thành viên (trường hợp có lý do bất khả kháng: đi công tác, ốm đau và các công việc gia đình… đóng phí duy trì: 100.000 đ/tháng)
• Lệ phí “phạt” khi không thực hiện đúng các quy định trong trường hợp đăng ký danh sách đá bóng của các trận bóng theo kế hoạch được duyệt:
i) Đến sân muộn giờ trước giờ trận đấu bắt đầu 10 phút: 50.000 đồng
ii) Không đến sân mà không có lý do báo cáo đội trưởng: 100.000 đồng
iii) Thành viên chủ trì bắt đối tác mà không tham dự trận đấu (do vắng mặt không lý do): 200.000 đồng.
iv) Mặc trang phục không đúng thông báo: 50.000 đồng
v) Thành viên nào không thông báo (comment trong topic) trước giờ quy định của trận đấu: 50.000 đồng.
3. Khen thưởng, kỷ luật
- Khen thưởng:
+ Được Hội Thẩm định giá Việt Nam xét khen thưởng khi có thành tích xuất sắc theo đề nghị của Đội trưởng và Ban Chủ nhiệm VVAFC.
+Thành viên đoạt giải vua phá lưới (tổng kết cuối năm), VVAFC tặng một đôi giầy trị giá 200.000 đồng trở xuống.
+ Thành viên tích cực sinh hoạt (theo kết quả bình bầu của các thành viên VVAFC trong đợt tổng kết cuối năm) tặng thưởng hiện vật trị giá 200.000 đồng.
- Kỷ luật:
Những thành viên không chấp hành nội quy, quy chế VVAFC, gây mất đoàn kết, mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ; thành viên không đóng lệ phí xây dựng Quỹ từ 2 tháng trở lên, vắng mặt thi đấu trong 2 tháng mà không có lý do chính đáng sẽ bị khai trừ ra khỏi VVAFC.
IV. Tài chính
1. Kinh phí hoạt động:
- Từ các nhà tài trợ: Nhà tài trợ đầu tiên, số 1: Công ty Cổ phần thẩm định giá và giám định Việt Nam (viết tắt là VVI) và các nhà tài trợ khác.
- Lệ phí đóng góp
- Từ hỗ trợ của Hội Thẩm định giá Việt Nam
- Các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.
2. Quản lý và sử dụng kinh phí
- Lãnh đạo đội bóng được giao quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động.
- Kinh phí hoạt động của VVAFC được chi cho các hoạt động sau:
+ Mua sắm trang thiết bị: Quần áo, bóng, găng tay…
+ Thuê sân bãi, nước uống…
+ Cờ, cúp, giải thưởng…
+ Tiệc giao lưu, thăm hỏi…
+ Chi phí khác.
V. Tổ chức, điều hành
1. Tổ chức của VVAFC gồm có:
- Lãnh đạo Câu lạc bộ gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên khác: Nhiệm kỳ 2 năm. Khi mới thành lập, Ban Lãnh đạo VVAFC sẽ do những thành viên sáng lập giới thiệu để Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam quyết định.
Sau 2 năm hoạt động sẽ thực hiện theo Quy chế bầu cử Ban lãnh đạo VVAFC cho từng nhiệm kỳ.
- Đội bóng: Lãnh đạo đội gồm 01 đội trưởng, 02 đội phó do các cầu thủ bầu, Chủ nhiệm VVAFC quyết định.
2. Hoạt động của Ban lãnh đạo VVAFC và của Đội bóng:
- Ban lãnh đạo VVAFC, Đội bóng hoạt động kiêm nhiệm.
- Ban lãnh đạo VVAFC, Đội bóng thực hiện nhiệm vụ điều hành VVAFC theo Quy chế này và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam.
- Đội trưởng Đội bóng đá thực hiện chế độ báo cáo kế hoạch hoạt động, kết quả hoạt động, tình hình tài chính… cho Ban lãnh đạo VVAFC và Chủ tịch VVA bằng các phương thức thích hợp.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam, Ban lãnh đạo VVAFC và Đội bóng thuộc VVAFC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BUTTON_POST_REPLY