thẩm định giá tài sản vô hình

BUTTON_POST_REPLY
Administrator
Site Admin
Bài viếtCOLON 26
Ngày tham giaCOLON Thứ 3 Tháng 7 03, 2018 9:41 am

thẩm định giá tài sản vô hình

Gửi bài gửi bởi Administrator » Thứ 3 Tháng 7 24, 2018 7:36 am

Tài sản vô hình là gì?

Tài sản vô hình (intangible asset) là tài sản phi tiền tệ được thể hiện thông qua những đặc tính kinh tế của chúng; nó không có hình thái vật chất, nhưng tạo ra các quyền và lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu hoặc người nắm giữ tài sản đó. (IVSC)
- Tài sản vô hình là tài sản không có hình thái vật chất và có khả năng tạo ra các quyền, lợi ích kinh tế. (TCTĐGVN số 13)
Tập tin đính kèm
TDG TSVH new.pdf
(3.28 MiB) Đã tải về 762 lần

BUTTON_POST_REPLY