Quy trình thẩm định giá tài sản vô hình

BUTTON_POST_REPLY
tomoko
Bài viếtCOLON 5
Ngày tham giaCOLON Thứ 5 Tháng 7 05, 2018 3:53 am

Quy trình thẩm định giá tài sản vô hình

Gửi bài gửi bởi tomoko » Thứ 3 Tháng 7 24, 2018 8:14 am

Quy trình thẩm định giá tài sản vô hình

Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá
Lập kế hoạch thẩm định giá
Khảo sát thực tế , thu thập thông tin
Phân tích thông tin
Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá

Thông tin cần thu thập
 • Mục đích thẩm định giá
  Đặc điểm của tài sản vô hình cần thẩm định giá
  Tình trạng pháp lý của việc sở hữu tài sản vô hình ( bảo hộ..)
  Thời điểm thẩm định giá
  Triển vọng của ngành cụ thể liên quan và ảnh hưởng đến giá trị tài sản vô hình cần thẩm định giá
  Triển vọng của nền kinh tế có tác động đến giá trị tài sản vô hình gồm các yếu tố của môi trường kinh tế (lạm phát, tỷ giá….)và môi trường chính trị trong nước và ngoài nước
  Các thông tin khác …..

Tuổi đời kinh tế còn lại

Tuổi đời kinh tế còn lại của tài sản vô hình chịu tác động của yếu tố phát luật, kinh tế, công nghệ như: quy mô và triển vọng của thị trường, sự phát triển của khoa học công nghệ, mức độ độc đáo, khác biệt của tài sản vô hình, sự cạnh tranh của các tài sản vô hình tương tự
Vấn đề liên quan đến ước tính tuổi đời kinh tế còn lại
Thời gian bảo hộ của pháp luật
Quy định tại các hợp đồng dân sự
Quyết định của tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền
Các yếu tố kinh tế như quy mô và triển vọng thị trường sản phẩm, dịch vụ gắn với tài sản vô hình cần thẩm định
Sự phát triển của khoa học công nghệ , sự ra đời của các sáng chế tương tự hoặc hiệu quả hơn, dẫn tới sự lỗi thời chức năng, lỗi thời kinh tế

BUTTON_POST_REPLY