Đặc trưng của tài sản vô hình

BUTTON_POST_REPLY
tomoko
Bài viếtCOLON 5
Ngày tham giaCOLON Thứ 5 Tháng 7 05, 2018 3:53 am

Đặc trưng của tài sản vô hình

Gửi bài gửi bởi tomoko » Thứ 3 Tháng 7 24, 2018 8:11 am

Đặc trưng của tài sản vô hình
 • Thứ nhất: không có hình thái vật chất
  Thứ hai: Có thể nhận biết được và có bằng chứng hữu hình về sự tồn tại của tài sản vô hình
  Thứ ba : Được pháp luật công nhận và bảo vệ
  Thứ tư: Có khả năng tạo ra thu nhập cho người có quyền sở hữu
  Thứ năm: Giá trị của tài sản vô hình có thể định lượng được
  Thứ sáu: Có vòng đời hữu hạn
Phân loại tài sản vô hình
Phân loại theo tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế

Tài sản có thể xác định
Tài sản không thể xác định

Phân loại theo tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam
Tài sản trí tuệ
Các quyền
Mối quan hệ phi hợp đồng
Các tài sản vô hình khác (uy tín…)

Những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của tài sản vô hình
Các thuộc tính, đặc điểm của tài sản vô hình
Phạm vi chuyển nhượng, cấp phép sử dụng tài sản vô hình
Thị trường của tài sản vô hình
Chính sách, pháp luật

Tài sản vô hình trong công tác kế toán
Chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam công nhận các nhóm tài sản cố định vô hình sau:
 • Quyền sử dụng đất
  Nhãn hiệu hàng hóa
  Quyền phát hành
  Phần mềm vi tính
  Giấy phép và giấy chuyển nhượng quyền
  Bản quyền, bằng sang chế
  Tài sản cố định vô hình khác
Khấu hao tài sản cố định vô hình

Doanh nghiệp tự xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình nhưng tối đa không quá 20 năm.
Đối với TSCĐ vô hình là giá trị quyền sử dụng đất có thời hạn, quyền sử dụng đất thuê, thời gian trích khấu hao là thời gian được phép sử dụng đất của doanh nghiệp.
Đối với TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền đối với giống cây trồng, thì thời gian trích khấu hao là thời hạn bảo hộ được ghi trên văn bằng bảo hộ theo quy định (không được tính thời hạn bảo hộ được gia hạn thêm).

Vai trò của tài sản vô hình
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
  Làm tăng đáng kể giá trị doanh nghiệp
  Nguồn lực quan trọng trong sản xuất kinh doanh

BUTTON_POST_REPLY