Thẩm định giá trị Doanh nghiệp là gì

Thẩm định giá trị Doanh nghiệp
BUTTON_POST_REPLY
tomoko
Bài viếtCOLON 5
Ngày tham giaCOLON Thứ 5 Tháng 7 05, 2018 3:53 am

Thẩm định giá trị Doanh nghiệp là gì

Gửi bài gửi bởi tomoko » Thứ 6 Tháng 7 06, 2018 9:07 am

Thẩm định giá doanh nghiệp: là việc ước tính giá trị của doanh nghiệp hay lợi ích của nó theo một mục đích nhất định bằng cách sử dụng các phương pháp thẩm định giá phù hợp. Nói cách khác, thẩm định giá doanh nghiệp là quá trình đánh giá hay ước lượng giá trị thị trường của các quyền và lợi ích mang lại từ sở hữu doanh nghiệp cho chủ doanh nghiệp. Quá trình này do thẩm định viên chuyên nghiệp tiến hành.

Sự cần thiết việc định giá trị doanh nghiệp:

Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu đánh giá và xác định giá trị đối với doanh nghiệp là một thiết yếu. Trong điều hành kinh tế vĩ mô cũng như trong hoạt động quản trị kinh doanh luôn cần thiết thông tin về GTDN. GTDN là mối quan tâm của các pháp nhân và thể nhân có lợi ích liên quan, giắn bó trực tiếp đến GTDN được xuất phát chủ yếu từ các yêu cầu quản lý và các giao dịch:

Định giá doanh nghiệp xuất phát từ yêu cầu của hoạt động mua bán, sáp nhập, hợp nhất hoặc chia nhỏ doanh nghiệp. Đây là loại giao dịch diễn ra có tính chất thường xuyên và phổ biến trong cơ chế thị trường, phản ánh nhu cầu về đàu tư trục tiếp vào sản xuất kinh doanh, nhu cầu tài trợ cho sự tăng trưởng và phát triển bằng các yếu tố bên ngoài, nhằm tăng cường khả năng tồn tại trong môi trường tự do cạnh tranh.

Trong cách nhìn của các nhà đầu tư, người cung cấp, thông tinh về GTDN cho người ta một sự đánh giá tổng quát về uy tín kinh doanh, khả năng tài chính và vị thế tín dụng để từ đó có cơ sở đưa ra các quyết định về đầu tư, tài trợ hoặc tiếp tục cấp tín dụng cho doanh nghiệp. Ngoài ra, trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, xác định GTDN còn là một bước đi quan trọng để cải cách các DNNN như: cổ phần hóa, sáp nhấp, hợp nhất hay giao, bán và cho thuê.

>> Phương pháp áp dụng khi định giá trị doanh nghiệp

Phương pháp giá trị tài sản thuần
Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức
Phương pháp chiết khấu lợi nhuận
Phương pháp chiết khấu dòng tiền
Phương pháp tỉ số giá/thu nhập (P/E)

BUTTON_POST_REPLY