Đã tìm thấy 25 kết quả

gửi bởi Administrator
Thứ 3 Tháng 7 10, 2018 2:50 am
Chuyên mụcCOLON Thư viện - Thẩm định giá
Chủ đềCOLON TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 06: Báo cáo kết quả thẩm định giá
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 7766

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 06: Báo cáo kết quả thẩm định giá

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 06 Báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá, Hồ sơ thẩm định giá (Ký hiệu: TĐGVN 06) (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính) I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh: ...
gửi bởi Administrator
Thứ 3 Tháng 7 10, 2018 2:47 am
Chuyên mụcCOLON Thư viện - Thẩm định giá
Chủ đềCOLON Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05: Quy trình thẩm định giá
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 7470

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05: Quy trình thẩm định giá

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05 Quy trình thẩm định giá (Ký hiệu: TĐGVN 05) (Ban hành kèm theo Thông tư số ......./20......./TT-BTC ngày ......../....../20..... của Bộ trưởng Bộ Tài chính) I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh: Tiêu chuẩn này quy...
gửi bởi Administrator
Thứ 3 Tháng 7 10, 2018 2:46 am
Chuyên mụcCOLON Thông tin tuyển dụng
Chủ đềCOLON Công ty CP thẩm định giá và giám định Việt Nam tuyển dụng
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 7638

Công ty CP thẩm định giá và giám định Việt Nam tuyển dụng

Công ty CP thẩm định giá và giám định Việt Nam tuyển dụng
Vị trí tuyển: Chuyên viên nghiệp vụ thẩm định, số lượng 5 người
Địa chỉ: Tầng 4, số 110, Tô Vĩnh Diện, Hà Nội
Điện thoại: 024 32252571
Hạn nộp: 15/7/2018
gửi bởi Administrator
Thứ 2 Tháng 7 09, 2018 4:15 am
Chuyên mụcCOLON Thẩm định giá Bất động sản
Chủ đềCOLON Khái niệm về thẩm định giá bất động sản
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 13400

Khái niệm về thẩm định giá bất động sản

I Khái niệm về thẩm định giá bất động sản Thẩm định giá bất động sản là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu bất động sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp. II. Chức năng và mục đ...
gửi bởi Administrator
Thứ 6 Tháng 7 06, 2018 9:00 am
Chuyên mụcCOLON Nội qui diễn đàn
Chủ đềCOLON Nội quy diễn đàn
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 16868

Nội quy diễn đàn

A Nội quy dành cho thành viên diễn đàn I. Nội quy thành viên • Đăng kí thành viên: Không được lấy tên có ý nghĩa không lành mạnh. • Không được để chữ kí, hình đại diện hoặc thông tin cá nhân có liên quan đến các vấn đề chính trị, kinh tế và tôn giáo có thể gây bất lợi cho diễn đàn và có nội dung kh...