Đã tìm thấy 21 kết quả

gửi bởi Administrator
Thứ 5 Tháng 8 09, 2018 9:18 am
Chuyên mụcCOLON Thông tin tuyển dụng
Chủ đềCOLON Công ty CP Thẩm định giá & Đấu giá Phú Thọ tuyển thẩm định viên
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 183

Công ty CP Thẩm định giá & Đấu giá Phú Thọ tuyển thẩm định viên

Thông tin tuyển dụng Thẩm Định Giá Số lượng cần tuyển: 02 thẩm định viên(có thẻ) Nơi làm việc: TP. Việt Trì, T.Phú Thọ Mô tả công việc: - Khảo sát tài sản, thị trường, phân tích, đánh giá tài sản, xác định giá trị, ....; - Lập báo cáo, phát hành chứng thư thẩm định giá; - Tư vấn các vấn đề liên qua...
gửi bởi Administrator
Thứ 3 Tháng 7 24, 2018 7:36 am
Chuyên mụcCOLON Thư viện - Thẩm định giá
Chủ đềCOLON thẩm định giá tài sản vô hình
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 184

thẩm định giá tài sản vô hình

Tài sản vô hình là gì? Tài sản vô hình (intangible asset) là tài sản phi tiền tệ được thể hiện thông qua những đặc tính kinh tế của chúng; nó không có hình thái vật chất, nhưng tạo ra các quyền và lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu hoặc người nắm giữ tài sản đó. (IVSC) - Tài sản vô hình là tài sản khôn...
gửi bởi Administrator
Thứ 2 Tháng 7 23, 2018 9:18 am
Chuyên mụcCOLON Thông tin tuyển dụng
Chủ đềCOLON Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá Doanh nghiệp
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 181

Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá Doanh nghiệp

Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá Doanh nghiệp: 1) Nội dung dịch vụ: a) Tên dịch vụ: Tư vấn xác định giá trị 01 cổ phần của Công ty Cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến (VTC Online). b) Mục đích tư vấn: Xác định giá trị cổ phần của Công ty Cổ phần VTC Online...
gửi bởi Administrator
Thứ 3 Tháng 7 17, 2018 3:26 am
Chuyên mụcCOLON Văn bản - Quyết định
Chủ đềCOLON THÔNG TƯ 323/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 565

THÔNG TƯ 323/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 323/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngà...
gửi bởi Administrator
Thứ 4 Tháng 7 11, 2018 8:24 am
Chuyên mụcCOLON Thư viện - Thẩm định giá
Chủ đềCOLON TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 07: Phân loại tài sản trong thẩm định giá
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 553

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 07: Phân loại tài sản trong thẩm định giá

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 07 Phân loại tài sản trong thẩm định giá (Ký hiệu: TĐGVN 07) (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính) I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh tiêu chuẩn này quy định về phân loại tài sản và hướng dẫn thực hiện phân loại tài ...
gửi bởi Administrator
Thứ 3 Tháng 7 10, 2018 9:09 am
Chuyên mụcCOLON Thư viện - Thẩm định giá
Chủ đềCOLON Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12: Thẩm định giá doanh nghiệp
Trả lờiCOLON 1
XemCOLON 3591

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12: Thẩm định giá doanh nghiệp

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12: Thẩm định giá doanh nghiệp I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh: Tiêu chuẩn này quy định và hướng dẫn thực hiện thẩm định giá doanh nghiệp. 2. Đối tượng áp dụng: Thẩm định viên về giá hành nghề (sau đây gọi chung là thẩm định viên), doanh nghiệp thẩm định...
gửi bởi Administrator
Thứ 3 Tháng 7 10, 2018 2:50 am
Chuyên mụcCOLON Thư viện - Thẩm định giá
Chủ đềCOLON TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 06: Báo cáo kết quả thẩm định giá
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 323

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 06: Báo cáo kết quả thẩm định giá

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 06 Báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá, Hồ sơ thẩm định giá (Ký hiệu: TĐGVN 06) (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính) I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh: ...
gửi bởi Administrator
Thứ 3 Tháng 7 10, 2018 2:47 am
Chuyên mụcCOLON Thư viện - Thẩm định giá
Chủ đềCOLON Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05: Quy trình thẩm định giá
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 171

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05: Quy trình thẩm định giá

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05 Quy trình thẩm định giá (Ký hiệu: TĐGVN 05) (Ban hành kèm theo Thông tư số ......./20......./TT-BTC ngày ......../....../20..... của Bộ trưởng Bộ Tài chính) I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh: Tiêu chuẩn này quy...
gửi bởi Administrator
Thứ 3 Tháng 7 10, 2018 2:46 am
Chuyên mụcCOLON Thông tin tuyển dụng
Chủ đềCOLON Công ty CP thẩm định giá và giám định Việt Nam tuyển dụng
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 176

Công ty CP thẩm định giá và giám định Việt Nam tuyển dụng

Công ty CP thẩm định giá và giám định Việt Nam tuyển dụng
Vị trí tuyển: Chuyên viên nghiệp vụ thẩm định, số lượng 5 người
Địa chỉ: Tầng 4, số 110, Tô Vĩnh Diện, Hà Nội
Điện thoại: 024 32252571
Hạn nộp: 15/7/2018
gửi bởi Administrator
Thứ 2 Tháng 7 09, 2018 4:15 am
Chuyên mụcCOLON Thẩm định giá Bất động sản
Chủ đềCOLON Khái niệm về thẩm định giá bất động sản
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 2748

Khái niệm về thẩm định giá bất động sản

I Khái niệm về thẩm định giá bất động sản Thẩm định giá bất động sản là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu bất động sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp. II. Chức năng và mục đ...