Đã tìm thấy 3 kết quả

gửi bởi sakura_hn23
Thứ 4 Tháng 7 11, 2018 2:59 am
Chuyên mụcCOLON Thẩm định giá Máy Thiết Bị
Chủ đềCOLON PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ
Trả lờiCOLON 2
XemCOLON 18086

PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ

PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ MMTB I. PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH TRỰC TIẾP 1. Khái niệm Phương pháp thị trường là phương pháp thẩm định giá dựa trên các thông tin thu thập của các tài sản so sánh đó được giao dịch trên thị trường có những đặc điểm kinh tế kỹ thuật, các chỉ tiêu kinh tế có tính hữu ích tương đ...
gửi bởi sakura_hn23
Thứ 4 Tháng 7 11, 2018 2:39 am
Chuyên mụcCOLON Thẩm định giá Bất động sản
Chủ đềCOLON CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
Trả lờiCOLON 1
XemCOLON 19810

CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Căn cứ thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11 về Thẩm định giá bất động sản thì có 5 phương pháp thẩm định giá bất động sản. Dưới đây là các phương pháp thẩm định giá bất động sản mà các tổ chức thẩm đ...
gửi bởi sakura_hn23
Thứ 4 Tháng 7 11, 2018 2:27 am
Chuyên mụcCOLON Thông tin tuyển dụng
Chủ đềCOLON Công ty Cổ phần Tài chính Viicy tuyển dụng nhân sự làm thẩm định giá
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 7979

Công ty Cổ phần Tài chính Viicy tuyển dụng nhân sự làm thẩm định giá

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIICY VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 168 /TB - VIICY Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG Công ty Cổ phần Tài chính Viicy Việt Nam là thành viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam; Công ty là một đơn vị có ...