Đã tìm thấy 5 kết quả

gửi bởi tomoko
Thứ 3 Tháng 7 24, 2018 8:18 am
Chuyên mụcCOLON Tài sản vô hình
Chủ đềCOLON Các tiếp cận trong thẩm định giá tài sản vô hình
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 19910

Các tiếp cận trong thẩm định giá tài sản vô hình

Các tiếp cận trong thẩm định giá tài sản vô hình Cách tiếp cận từ thị trường Cách tiếp cận từ chi phí Cách tiếp cận từ thu nhập Cách tiếp cận từ thu nhập Cách tiếp cận từ thu nhập xác định giá trị của tài sản vô hình thông qua giá trị hiện tại của các khoản thu nhập, các dòng tiền và các chi phí ti...
gửi bởi tomoko
Thứ 3 Tháng 7 24, 2018 8:14 am
Chuyên mụcCOLON Tài sản vô hình
Chủ đềCOLON Quy trình thẩm định giá tài sản vô hình
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 16487

Quy trình thẩm định giá tài sản vô hình

Quy trình thẩm định giá tài sản vô hình Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá Lập kế hoạch thẩm định giá Khảo sát thực tế , thu thập thông tin Phân tích thông tin Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá Thông tin cần thu thập Mục đích thẩm định giá Đặc điểm của tài sản vô hình cần thẩm...
gửi bởi tomoko
Thứ 3 Tháng 7 24, 2018 8:11 am
Chuyên mụcCOLON Tài sản vô hình
Chủ đềCOLON Đặc trưng của tài sản vô hình
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 16668

Đặc trưng của tài sản vô hình

Đặc trưng của tài sản vô hình Thứ nhất: không có hình thái vật chất Thứ hai: Có thể nhận biết được và có bằng chứng hữu hình về sự tồn tại của tài sản vô hình Thứ ba : Được pháp luật công nhận và bảo vệ Thứ tư: Có khả năng tạo ra thu nhập cho người có quyền sở hữu Thứ năm: Giá trị của tài sản vô hì...
gửi bởi tomoko
Thứ 4 Tháng 7 11, 2018 7:43 am
Chuyên mụcCOLON Thẩm định giá Máy Thiết Bị
Chủ đềCOLON Quy trình thẩm định giá máy móc thiết bị
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 16570

Quy trình thẩm định giá máy móc thiết bị

Quy trình thẩm định giá máy móc thiết bị là một khoa học thực hiện có tổ chức và logic được sắp xếp phù hợp với các quy tắc cơ bản đã được xác định rõ, nó giúp cho nhà thẩm định giá có thể đưa ra một kết luận ước tính giá trị có cơ sở và có thể tin tưởng được. Quy trình thẩm định giá máy móc thiết b...
gửi bởi tomoko
Thứ 6 Tháng 7 06, 2018 9:07 am
Chuyên mụcCOLON Thẩm định giá trị Doanh nghiệp
Chủ đềCOLON Thẩm định giá trị Doanh nghiệp là gì
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 7475

Thẩm định giá trị Doanh nghiệp là gì

Thẩm định giá doanh nghiệp: là việc ước tính giá trị của doanh nghiệp hay lợi ích của nó theo một mục đích nhất định bằng cách sử dụng các phương pháp thẩm định giá phù hợp. Nói cách khác, thẩm định giá doanh nghiệp là quá trình đánh giá hay ước lượng giá trị thị trường của các quyền và lợi ích mang...