Đã tìm thấy 26 kết quả

gửi bởi Administrator
Thứ 4 Tháng 2 24, 2021 4:56 am
Chuyên mụcCOLON Trao đổi nghiệp vụ Thẩm định giá
Chủ đềCOLON ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ TRONG HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP” THUỘC ĐỀ TÀI CẤP BỘ-BTC
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 826

ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ TRONG HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP” THUỘC ĐỀ TÀI CẤP BỘ-BTC

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM CHUYÊN ĐỀ: “ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ TRONG HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP” THUỘC ĐỀ TÀI CẤP BỘ - BỘ TÀI CHÍNH THS. NGUYỄN TIẾN THỎA CHỦ TỊCH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Hà nội, tháng 2 năm 2021 MỤC LỤC CHUYÊN ĐỀ: “ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ TRONG HOẠT ĐỘN...
gửi bởi Administrator
Thứ 5 Tháng 10 31, 2019 3:39 am
Chuyên mụcCOLON Văn bản - Quyết định
Chủ đềCOLON QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Câu lạc bộ bóng đá thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 26060

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Câu lạc bộ bóng đá thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Câu lạc bộ bóng đá thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam ---------------------- CHỦ TỊCH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM - Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam; - Theo đề nghị của các thà...
gửi bởi Administrator
Thứ 5 Tháng 10 31, 2019 3:38 am
Chuyên mụcCOLON Văn bản - Quyết định
Chủ đềCOLON QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ bóng đá
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 17880

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ bóng đá

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ bóng đá thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVAFC) ---------------------- CHỦ TỊCH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM - Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Na...
gửi bởi Administrator
Thứ 5 Tháng 10 31, 2019 3:12 am
Chuyên mụcCOLON Trao đổi nghiệp vụ Thẩm định giá
Chủ đềCOLON Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ xung Nghị định 89/2013/NĐ-CP
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 22242

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ xung Nghị định 89/2013/NĐ-CP

Kính gửi: Bộ Tài chính http://vva.org.vn/NewsDetail.aspx?Id=2941 Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận được Công văn số 11809/BTC-QLG ngày 3/10/2019 của Bộ Tài chính đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 89/2013/NĐ-CP; Sau khi nghiên cứu các Dự thảo, Hội Thẩm định giá ...
gửi bởi Administrator
Thứ 5 Tháng 10 31, 2019 3:08 am
Chuyên mụcCOLON Trao đổi nghiệp vụ Thẩm định giá
Chủ đềCOLON NHỮNG BẤT CẬP TRONG CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐAI Ở NƯỚC TA
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 17692

NHỮNG BẤT CẬP TRONG CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐAI Ở NƯỚC TA

NHỮNG BẤT CẬP TRONG CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐAI Ở NƯỚC TA http://vva.org.vn/NewsDetail.aspx?Id=2930 Ban nghiên cứu Hội Thẩm định giá Việt Nam1 Đất đai là tài nguyên quan trọng của quốc gia, việc ước lượng giá đất chính xác sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước trong việc quản lý thị trườn...
gửi bởi Administrator
Thứ 5 Tháng 4 04, 2019 9:06 am
Chuyên mụcCOLON Thông tin tuyển dụng
Chủ đềCOLON CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THƯƠNG TÍN - SACOMVALUE Tuyển dụng Thẩm định viên về giá
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 27337

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THƯƠNG TÍN - SACOMVALUE Tuyển dụng Thẩm định viên về giá

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THƯƠNG TÍN - SACOMVALUE💖 🔔TUYỂN DỤNG - 05 chuyên viên thẩm định giá. Lương: 8-12 triệu và hỗ trợ 70-250k/hồ sơ... - 02 Thẩm định Viên về giá - 01 Admin( Lưu trữ hồ sơ định giá). - 05 chuyên viên kinh doanh. ➡️ Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng (chủ yếu là các ...
gửi bởi Administrator
Thứ 2 Tháng 3 18, 2019 8:32 am
Chuyên mụcCOLON Văn bản - Quyết định
Chủ đềCOLON QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 17809

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam http://vva.org.vn/Resource.aspx?Id=208 ---------------------- BAN CHẤP HÀNH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM - Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép t...
gửi bởi Administrator
Thứ 2 Tháng 3 18, 2019 8:30 am
Chuyên mụcCOLON Văn bản - Quyết định
Chủ đềCOLON QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 18002

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam ---------------------- http://vva.org.vn/Resource.aspx?Id=209 BAN CHẤP HÀNH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM - Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc c...
gửi bởi Administrator
Thứ 2 Tháng 3 11, 2019 1:47 am
Chuyên mụcCOLON Trao đổi nghiệp vụ Thẩm định giá
Chủ đềCOLON KẾ HOẠCH MỞ CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ TẠI CÁC TỈNH
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 18142

KẾ HOẠCH MỞ CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ TẠI CÁC TỈNH

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH MỞ CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ. Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Trong gần 15 năm qua, để đáp ứng nhu cầu của nhiều đơn vị, cá nhân muốn được đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định giá (TĐG) phục vụ công tác và bảo đảm đủ đ...
gửi bởi Administrator
Thứ 4 Tháng 3 06, 2019 8:03 am
Chuyên mụcCOLON Thông tin tuyển dụng
Chủ đềCOLON Thư mời cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 18344

Thư mời cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất

Thư mời cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất
http://vva.org.vn/NewsDetail.aspx?Id=1850

Hình ảnh
Hình ảnh